Start  
20.03.2019.
 

Strone monitoruje stat24

 

Siepomaga.pl
STOP dla przemocy domowej! Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Anna Białous   
17.05.2015.

Anna Białous-Griffiths

STOP - DLA PRZEMOCY DOMOWEJ!
SPRAWDŹ CZY JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY ?

Czy zdarza się, że ktoś bliski:  

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • używa w stosunku do Ciebie obraźliwych słów, obelg, wyzwisk?
 • odbiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub nie chce dawać środków na życie?
 • zmusza do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • niszczy rzeczy, które są Twoją własnością?
 • kontroluje wszystkie Twoje zachowania, nie pozwala podejmować żadnych decyzji?
 • uniemożliwia Ci spotykanie lub widywanie się ze znajomymi i rodziną?
 • ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?
 • stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie) także w obecności innych osób?
 • bije Cię, popycha, szarpie, dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce? 
 • grozi , że Cię zabije lub dotkliwie zrani?
 • obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie?
 • zmusza do pożycia seksualnego?
 • zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?
 • grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • grozi, że skrzywdzi Twoje dzieci, przyjaciół lub innych członków rodziny?
 • kupuje prezenty po tym, jak Cię pobił?
 • przeprasza, obiecuje, że to nigdy się nie powtórzy?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś TAK, jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś ofiarą przemocy domowej!

PRZEŁAM MILCZENIE
Przemocy doświadczają nie tylko kobiety. Problem ten dotyka także wielu mężczyzn. Jeśli w swojej rodzinie lub otoczeniu obserwujesz wyżej opisane zachowania ten temat dotyczy również Ciebie.  Pamiętaj, że dzieci, które  są świadkami przemocy narażone są na poważne trudności w zakresie zdrowia psychicznego i emocjonalnego.  Dowiedz się, co robić w takich sytuacjach, by zachować bezpieczeństwo, jednocześnie nie będąc biernym. Przemoc można zatrzymać . Pierwszym krokiem jest zawsze przełamanie milczenia i wstydu.

CO TO JEST PRZEMOC DOMOWA?CRO
Przemoc domowa to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych dla ochrony zdrowia i życia osób najbliższych.

Rodzaje przemocy
 - Fizyczna. Polega na użyciu siły fizycznej. Sprawca szarpie, popycha, uderza, policzkuje, szczypie, kopie, dusi, bije otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami. Powoduje to u ofiary zranienia, urazy, stłuczenia, zasinienia itp.
 - Psychiczna. To działania, które prowadzą do obniżenia poczucia własnej wartości i zachwiania pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary. Zalicza się tu nieustanną krytykę, odmawianie uczuć, brak zainteresowania, szacunku, wyśmiewanie, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie itp. W wyniku tego u ofiary mogą pojawić się stany lękowe i nerwicowe.
 - Seksualna. Sprawca zmusza ofiarę do niechcianych przez nią zachowań w celu zaspokojenia  swoich potrzeb seksualnych. Zalicza się tu przymuszanie do pożycia seksualnego,  do nieakceptowanych przez ofiarę praktyk seksualnych, krytykę zachowań seksualnych ofiary, zmuszanie do oglądania pornografii, do prostytucji, gwałt.
 - Ekonomiczna . Sprawca powoduje całkowitą zależność finansową ofiary. Uniemożliwia jej podjęcie pracy, nie zaspokaja podstawowych potrzeb materialnych rodziny, utrudnia aktywność zawodową, odbiera pieniądze, okrada, wylicza wydatki itp.

PUŁAPKA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Nadużywanie alkoholu często jest związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Nawet osoby, które zazwyczaj odbierane są jako opanowane i spokojne, w stanie nietrzeźwości przestają logicznie myśleć. Mogą stracić kontrolę oraz zachowywać się w sposób nieprzewidywalny i agresywny. Uzależnienie od alkoholu jednej osoby stanowi więc poważne zagrożenie dla całej rodziny. Życie z alkoholikiem niesie za sobą wysokie ryzyko współuzależnienia. Osoby współuzależnione ukrywają picie, ponieważ wstydzą się tego, że w ich rodzinie istnieje problem alkoholizmu i przemocy.  Boją się reakcji otoczenia. Czują się współwinne, dlatego nie zwracają się po pomoc. Współuzależnienie jest więc niebezpiecznie, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu. Zarówno alkoholik, jak i osoby współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej!

CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ
Cykl przemocy zazwyczaj składa się z 3 faz:
Narastanie napięcia. W tej fazie narasta napięcie i agresja sprawcy. Nawet drobiazgi wywołują jego złość. Prowokuje on kłótnie, zaczyna więcej pić. Ofiara natomiast próbuje opanować sytuację, a jednocześnie odczuwa coraz większy niepokój. Mogą pojawić się u niej dolegliwości fizyczne takie jak: bóle głowy, żołądka, bezsenność, utrata apetytu i inne. Zdarza się, że ofiara nie mogąc wytrzymać narastającego napięcia i oczekiwania sama prowokuje spięcie, aby „mieć to już za sobą”.
Gwałtowna przemoc. Na tym etapie dochodzi do ataku agresji. Sprawca wpada w szał, traci kontrolę. Nie liczy się z konsekwencjami swoich zachowań.  Ta faza mimo, że trwa względnie krótko, to jej skutki mogą być tragiczne. Ofiara jest atakowania fizycznie i psychicznie. Jest w stanie szoku. Przezywa przerażenie, bezradność i wstyd. Może odczuwać też złość, która motywuje do poszukiwania pomocy (np. wezwanie policji). W tej fazie jest największa szansa, że cykl przemocy zostanie przerwany. Jeśli nie – zacznie się na nowo.
Miodowy miesiąc. Na tym etapie wszystko ulega zmianie. Sprawca wyładował złość i zaczyna uświadamiać sobie, co zrobił. Nagle zachowuje się jak zupełnie inna osoba. Zaczyna odczuwać poczucie winy. Przeprasza. Obiecuje, że sytuacja już się nie powtórzy. Okazuje miłość. Przynosi prezenty. Zachowuje się tak, jak na początku związku. Ofiara zaczyna wierzyć, że partner się zmienił.

Niestety bez specjalistycznej pomocy sprawca nie jest w stanie długo wytrzymać w spokoju!  Z biegiem czasu napięcie ponownie wzrasta i cały cykl zaczyna się nowo. W kolejnym cyklu przemoc często trwa dłużej i jest bardziej gwałtowna. Jeśli ofiara wybaczy - w sprawcy utrwali się poczucie bezkarności oraz pewność, że następnym razem także uzyska przebaczenie.

MITY DOTYCZĄCE PRZEMOCY
 - Przemoc ma miejsce tylko wtedy, gdy powoduje widoczne ślady na ciele ofiary. Przemoc to nie tylko agresja fizyczna, ale także poniżanie, grożenie, odbieranie środków do życia itp.
 - Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że musiał sobie na to zasłużyć. Nikt nie zasługuje na bicie, poniżanie i krzywdzenie, bez względu na to, co zrobił i powiedział.
 - Uzależnienie od alkoholu usprawiedliwia agresywne zachowania.  Osoba, która decyduje się na picie alkoholu jest w pełni odpowiedzialna za swojej czyny.
 - Przemoc domowa jest prywatną sprawą rodziny i nikt nie powinien się wtrącać. Przemoc wobec bliskich jest przestępstwem. Małżeństwo nie daje przyzwolenia na stosowanie przemocy i nie znosi odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa.
 - Przemoc w rodzinie dotyczy tylko osób z najniższych warstw społecznych. Przemoc zdarza się wszędzie. Status społeczny i sytuacja finansowa rodziny nie ma znaczenia.
 - Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych. Policja ma obowiązek ścigania sprawców, bez względu na to, czy sprawca należy do rodziny czy nie.
 - Ofiary przemocy domowej akceptują przemoc. Ofiary zawsze próbują się bronić, ale często stosują nieskuteczne i nieracjonalne strategie, które niekiedy mogą nasilać agresję.
 - Ofiara jest w stanie z łatwością odejść od sprawcy. Ofiary często są w dużym stopniu zależne od sprawcy – materialnie i emocjonalnie.
 - Gwałt w małżeństwie nie istnieje. Każdy ma prawo decydowania o swoim życiu intymnym. Zawarcie małżeństwa nie odbiera tego prawa.
 - Przemoc jest jednorazowym incydentem. Zazwyczaj przemoc powtarza się wielokrotnie, a policja wzywana jest dopiero w ekstremalnych sytuacjach, gdy przemoc trwa już od dłuższego czasu.

NIE WSTYDŹ SIĘ, SZUKAJ POMOCY!
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy domowej pamiętaj, że nie ma usprawiedliwienia dla przemocy. Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa. Przemoc jest przestępstwem, a prawo stoi po Twojej stronie. Jeśli zaczniesz działać -  możesz powstrzymać przemoc, uratować siebie i zapewnić bezpieczeństwo sobie lub innym osobom. Życie bez przemocy to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej rodziny. Sięgnij po pomoc – zwróć się do organizacji pomagających ofiarom przemocy, gdzie uzyskasz pomoc prawną i psychologiczną.

 

Informacje o autorze

Anna Białous - Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności osobistych.
Należy do British Psychological Society oraz British Association for Counselling and Psychotherapy.
Prowadzi psychoterapię  i szkolenia dla Polaków w Northampton .

Tel. 0 759 858 32 52
www.pspt.eu
e-mail: Anna@pspt.eu

 

Zmieniony ( 31.05.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk